gallery/Logo

Viața într-un bloc de apartamente presupune luarea unor decizii comune la nivelul asociației de coproprietari, plata facturilor pentru cheltuielile comune, precum și soluționarea a numeroase provocări ce pot apărea în mod neprevăzut.

InfoHUB vă pune la dispoziție servicii complete de administrare imobile în Chișinău garantând calitatea ireproșabilă a serviciilor prestate.

Servicii complete de administrare

ÎNREGISTRAREA ASOCIAȚIEI

 • Organizarea cap-coadă a tuturor activităților legate de înregistrare, inclusiv:
 • Organizarea adunărilor;
 • Întocmirea actelor relevante;
 • Colectarea actelor necesare;
 • Elaborarea statutului personalizat;
 • Înregistrarea la toate instituțiile necesare.

 

ACTIVITATE ADMINISTRATIVĂ

 • Menținerea unui registru al proprietarilor și asigurarea actualizării acestuia;
 • Organizarea corectă a Adunărilor Generale, asigurarea secretariatului la aceste adunări, întocmirea corectă a proceselor verbale;
 • Evidența contabilă a Asociației;
 • Raportarea financiară pe condominiu;
 • Elaborare Regulamente de Ordine Interioară personalizate și alte acte necesare;
 • Consultații.

 

ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

 • Reprezentarea intereselor. Asigurarea relațiilor cu furnizorii de servicii și autorități;
 • Calcule și facturare. Facturarea condominiului pe serviciile pentru care nu se semnează contracte;
 • Colectare plăți. Colectarea tuturor plăților și distribuția lor după caz la furnizorii de servicii pentru care nu este posibilă semnarea contractelor;
 • Urmărire achitări. Asigurarea urmăririi achitărilor și după caz asigurarea proceselor judiciare cu răuplatnicii;
 • Canalizare. Apeduct. Electricitate. Verificarea/profilaxia periodică a rețelelor inginerești: canalizare, apeduct, rețele electrice;
 • Canalizare. Apeduct. Electricitate. Intervențiile tehnice curente în spațiile comune;
 • Sistem antiincendiar. Deservirea și profilaxia curentă a sistemului antiincendiar;
 • Sistem ventilare. Deservirea și profilaxia curentă a sistemului de ventilare;
 • Curățenie scări. Asigurarea curățeniei în spațiile comune: scară, ascensor;
 • Curățenie parcare. Asigurarea curățeniei în parcare;
 • Curățenie curte. Asigurarea curățeniei în curte;
 • Grădinărit. Lucrări de grădinărit;
 • Deratizare. Dezinsecție. Asigurarea profilaxiei/nimicirii dăunătorilor: șobolani, țânțari, căpușe, muște, gândaci, alte insecte dăunătoare;
 • Ascensor. Mentenanța ascensoarelor condominiului;
 • Havuz. Deservirea havuzului;
 • Video. Mentenanța sistemului video;
 • Control Acces. Mentenanța dispozitivelor de control acces;

 

RECEPȚIE și SUPRAVEGHERE

 • Recepție și supraveghere. Asigurarea supravegherii: La recepție mereu se va afla o persoană, în regim 24/24; Asigurarea controlului accesului automobilelor, persoanelor străine, gestionarea sistemului video, asigurarea îndeplinirii ordinelor interne aprobate de asociație. Verificarea și patrularea teritoriului curții.
 • Uniformă stilizată, dotare cu telefon mobil, buton de alarmă pentru chemarea echipei de intervenție în caz de necesitate.

Contacte

Email:

infohubchisinau@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Telefon:

+373 78 78 78 02